A Nguyễn Anh Minh- Nguyễn Văn Trường, chủ nhà Thủ Đức

Tôi là chủ nhà, đồng thời là quản lý công ty xây dựng. Đích thân tôi đi xin 3 giấy phép xây dựng. Tuy nhiên thủ tục rườm rà phức tạp. Sau khi hồ sơ đầy đủ tôi đi nộp và lấy biên nhận tưởng thế là xong.

Nhưng 21 ngày sau, cả 3 hồ sơ bị trả lại để điều chỉnh…thật mất nhiều thời gian và công sức đi lại.

Thế là tôi nhờ công ty Ngô Gia Sài Gòn làm dịch vụ. Tôi không phải đi nữa, cty làm vừa nhanh vừa khỏe vừa đúng ngày đẹp khởi công của tôi.

Cảm ơn công ty Ngô Gia Sài Gòn.

Manager Nguyễn Văn Trường 09138970xx